Ыстық балқыманың жабысқақ қабаты қалыңдығының байланыстың беріктігіне әсерін талдау

2021/03/18

Қалыңдығыжелім layer has a certain relationship with the желім force, the greater the желім force of the hot melt желім, the greater the желім force, while the желім layer is too thin or even has only one желім surface, the greater the желім force , And when the желім layer is too thin or even has only one желім surface, the желім force will be smaller.

     If the желім layer is too thick, the probability of defects in the желім layer will increase. When external forces are applied, stress concentration will easily occur around these defects, and the hot melt желім layer will break. The proper thickness of the hot melt желім can make the two surfaces of the adherend fully wet, so that the желім layer can form a complete желім layer between the two adherends.