Сынақ жағдайларының ыстық балқыма қысымына сезімтал желімнің ұстау күшіне әсері

2021/03/20

Әдеттегі әдісқысымға сезімтал желімұстап тұру сынағы - бұл белгілі бір аймақта және белгіленген жүктемеде сынақ тақтасынан құлап түсетін уақытты өлшеу. Уақыт бойынша көрсетілген тест нәтижесі сынақ температурасына және жүктеме жүктемесіне үлкен әсер етеді. Нақты сынақтар арқылы ыстық балқыма қысымына сезімтал желімдерді ұстап тұру қабілеті көлденең байланыстырылған судағы қысымға сезімтал желімдерге және еріткіш қысымға сезімтал желімдерге қарағанда әлдеқайда төмен.


Сынақ деректерінің тұрақтылығы да өте нашар. Бұл ыстық балқыма қысымына сезімтал желімнің ұстау күшін сынау қоршаған орта мен жағдайларға өте сезімтал екенін көрсетеді, ал сынақ нәтижелері тек сол сыналған орта мен шарттармен салыстырылады.