Кітапты түптеу үшін ыстық балқымалы желімнің қатаю уақыты

2021/03/22

Сонымен қатар, емдеу уақыты мен өңдеу уақыты, кітаптың түптелуінің салқындауы, қатаюы және кептіру уақыты талаптарына сәйкес келедіыстық балқыма желімдеріжабдықты жариялау уақытына сәйкес келуі керек. Кітаптардың желімде болуын, желімделгеннен және жапсырылғаннан кейін, кесу машинасына берілмес бұрын қамтамасыз ету қажет. Кітап машинасы орнында болған кезде кесілген өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оны салқындату, қатайту және кептіру керек. Негізінен, бұл процесс бөлме температурасы 25 ° C болған кезде шамамен 3 минутты алады.

Егер ыстық балқыманы кесу кезінде қатайтпаса, кітаптың артқы жағы деформацияланып, дайын өнімнің өлшемі тұрақсыз болады, ал пышақ жабысып қалады.